Elinikäselvitys

Elinikäselvityksen tarkoituksena on selvittää tietyn komponentin, kattilan tai muun kohteen nykyinen kunto sekä jäljellä oleva elinkaari.
Elinikäselvityksen avulla pystytään selvittämään tarkasteltavan kohteen käytettävyys, tulevaisuuden tarkastustarpeet, sekä pystytään varautumaan ja suunnittelemaan hallitusti mahdollinen komponentin uusintatarve. Alla olevat menetelmät luovat yhdessä perustan elinikäselvitykselle henkilökuntamme tietotaidon ja kokemuksen kanssa.

◦ Tarkastusten suunnittelu
◦ Elinikä- ja kuntoselvitykset
◦ Jäljennetarkastukset
◦ Kovuusmittaukset
◦ Sisäpuoliset oksidikalvon paksuusmittaukset
◦ Dimensiomittaukset
◦ Paksuusmittaukset
◦ Materiaalitekniset palvelut
◦ Pitkän tähtäimen suunnitelmien laadinta (PTS)