Endoskooppitarkastukset

Endoskooppitarkastus mahdollistaa ahtaiden ja vaikeasti luoksepäästävien kohteiden tarkastukset. Tarkastukset suoritetaan mahdollisuuksien mukaan erilaisten yhteiden kautta.
Näin voidaan usein välttää aikaavievät ja kalliit tarkastuskohteen avaukset.

Endoskoopin stereomittaavien linssien avulla voidaan tarvittaessa mitoittaa esim. näyttämien pituuksia, pinta-aloja tai syvyyksiä.

Tyypillisiä tarkastuskohteita ovat mm.

◦ Turbiinit
◦ Vaihdelaatikot
◦ Venttiilit
◦ Putkistot / Kammiot
◦ Huollon jälkeiset puhtaustarkastukset