Kattiloiden kunnonseuranta

Kattilan kunnonseurannassa onnistuneen projektin läpivienti vaatii huolellisen suunnittelun ja toteutuksen koordinoinnin. Laadukas raportointi, joka pohjautuu tarkastustulosten yhteenvetoon ja analysointiin antavat tarvittavat tiedot tulevaisuuden tarkastus- ja uusintatarpeista komponenteittain. Toteutamme kattiloiden kunnonseurantaa oman henkilökuntamme sekä yhteistyöverkostomme kautta.

◦ Kattilan käytettävyyden ennustaminen
◦ Vuosihuollon tarkastusten suunnittelu ja koordinointi
◦ Raportoinnin ja dokumentoinnin tehostaminen
◦ Pitkän tähtäimen suunnitelmien laadinta (PTS)