Toimintapolitiikka

Replico Oy:n liiketoiminnan tarkoitus on tuottaa suomalaisella osaavalla ja motivoituneella henkilöstöllä asiakkailleen merkittävää lisäarvoa tuottamalle oikeanlaista ja luotettavaa tietoa heidän kohteidensa kunnosta ja elinkaaresta. Replico Oy:n tavoitteena on tuottaa
johdonmukaisia palveluita, jotka täyttävät asiakkaan vaatimukset.

Replico Oy:n liiketoimintasuunnitelmassa määritetään organisaation strategia, riskit- ja mahdollisuudet sekä toimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelmassa määritetään myös toiminnan keskeiset mittarit.

Yrityksen johto sitoutuu täyttämään sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristöjen sekä sidosryhmien
liiketoiminnalle asettamat vaatimukset. Tämä tulee näkymään mm. ohjausryhmän katselmuksissa näiden vaatimuksien aktiivista tunnistamista sekä seuraamista.

Replico pyrkii ja sitoutuu jatkuvasti parantamaan ja kehittämään toimintaansa. Tällä tarkoitetaan omien palveluiden kehittämistä, osaamisen lisäämistä sekä myös laadunhallintajärjestelmän parantamista ja tehostamista. Yrityksen johto sitoutuu antamaan kaikki vaadittavat resurssit
johdonmukaisen toiminnan, mittauksen ja seurannan sekä jatkuvan parantamisen mahdollistamiseksi.

Kaikessa toiminnassamme huomioimme turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat. Työturvallisuudessa pyrimme 0-tapaturmaan.

Kaikilla näillä laatupolitiikan toimenpiteillä Replico pyrkii varmistamaan korkean asiakastyytyväisyyden ja toimintamme jatkuvuuden sekä kannattavuuden.