Lämpökamerakuvaus

Lämpökamerakuvaus perustuu kuvattavan kohteen lähettämän lämpösäteilyn vastaanottamiseen. Lämpökamerakuvaus on pääasiallisesti "on-line" kuvausta, eli prosessin käynnissäolon aikana tapahtuvaa. Lämpökamerakuvauksen etuna on laajat käyttömahdollisuudet sekä laajojen pinta-alojen tehokas ja nopea kuvantaminen. 

Tyypillisiä tarkastuskohteita ovat mm.

◦ Prosessilaitteet mm. lämmönsiirtimet (esim. kiertohäiriöt)
◦ Prosessiputkistot ja -säiliöt
◦ Moottorit ja vaihteistot
◦ Kuljettimet mm. laakeroinnit
◦ Sähköverkot ja -keskukset
◦ Uunien ja kattiloiden kuvaukset