Painelaitteen seuranta

Sovellettava menettely korvaamaan määräaikaistarkastuksia tietyissä
painelaitteissa

◦ Konsultointi
◦ Tarkastusten suunnittelu
◦ Tarkastusten koordinointi ja suoritus yhdessä NDT- palveluntarjoajien kanssa
◦ Seuranta-aineiston ja sopimusluonnosten laadinta