QA-QC palvelut


Laadunvalvonnalla varmistetaan, että tuotteen valmistamisessa noudatetaan sovittua laatutasoa ja sitä, että lopputuote vastaa asiakkaan ja toimittajan välistä sopimusta.

◦ Laadunvarmistuspalvelut
◦ Toimitus- ja asennusvalvonnat
◦ Vastaanottotarkastukset
◦ Valmistuksenvalvonta