Teräsrakenteiden pintakäsittelyn tarkastukset (Frosio pätevyys)

Teräsrakenteiden pintakäsittelyllä pyritään suojaamaan teräsrakenne korroosiolle altistavilta tekijöiltä sekä muodostamaan rakenteelle myös haluttu ulkonäkö.

Teräsrakenteiden pintakäsittely kuuluu prosesseihin, joissa laatua on vaikea arvioida pelkästään valmiin tuotteen tarkastuksen perusteella. Tästä syystä on tärkeää, että työn aikana ohjataan ja valvotaan kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat pintakäsittelyn lopputulokseen.

Pintakäsittelyn toteutus sopimuksen, ohjeiden sekä standardien mukaisesti

◦ Terästyön laatuasteet
◦ Pinnan puhdistus ja esikäsittely
◦ Maalausolosuhteet
◦ Laitteet sekä maalaustarvikkeet

Mittausmenetelmät

◦ Valmiin pinnan silmämääräinen tarkastus
◦ Kuivakalvonpaksuusmittaus
◦ Huokoisuustestaus
◦ Tartuntavetolujuus
◦ Hilaristikkokoe