Turbiinitarkastukset

Toteutamme turbiinitarkastuksia höyry- ja kaasuturbiineille. Turbiinin revisiolaajuudesta riippuen kyse voi olla esimerkiksi tarkastusyhteiden kautta suoritetusta endoskooppitarkastuksesta, tai kokonaisvaltaisesta turbiinitarkastuksesta, joka sisältää tarkastusten suunnittelun, NDT-tarkastukset sekä niiden koordinoinnin ja loppuraportin toimenpide-ehdotuksineen.


◦ Endoskooppitarkastukset
◦ Materiaalitekniset tarkastukset (jäljennetarkastukset sekä kovuusmittaukset)
◦ Tarkastusten koordinointi
◦ NDT-tarkastukset